Børnehuset er normeret til 14 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn på fuld tid.

Da vi løbende tager børn ind og børnene individuelt bliver 3 år og dermed rykker op i børnehaven, kan der i perioder være op til 10 % flere børn i huset.

Der må max være, hvad der svarer til,  63 enheder (børn) i børnehuset. Børn under 3 år gælder for 1,5 enhed.

Er der flere børn over en længere periode, kan der tilføres ekstra personaleressourser.

I Vallø Børnehus er der 6 pædagoger og 3 medhjælper på fuld tid, samt en 20 timers medhjælper
 

Vallø Børnehus - Vallørækken 31 - Valløby - 4600 Køge  - Tlf. 5670 9519

Email: kontakt@valloeboernehus.dk

Vallø Børnehus