Få din reklame ind på vores hjemmeside for 250 kr årligt.
Send din reklame i web format på valloeboernehus@live.dk
og indsæt pengene på Reg. nr. 1436- konto nr. 2551705024

 

Beløbet går til vores støtteforening.

Vallø Børnehus - Vallørækken 31 - Valløby - 4600 Køge  - Tlf. 5670 9519

Email: kontakt@valloeboernehus.dk

Vallø Børnehus